Naturlika trädgårdar

I detta samarbetar jag med en tidigare kollega Margareta Fronaeus som är Landskapsarkitekt och lärare.
En av våra styrkor är att vi är utbildade pedagoger inom trädgård.
Detta ger oss möjlighet att stödja dig som vill göra mycket av jobbet själv och bli vän med din trädgård.

Vårt motto är att inspirera dig till att skapa en ekologisk naturlik trädgård som är anpassad för dig och din familj med så mycket biologisk mångfald som möjligt.

Vi arbetar med växtförslag:
• Växter som ger mjukhet och inramningar
• Marktäckande växter
• Växter som ger årstidvariationer
• Växter som passar din jord och naturtyp

Vi arbetar med stuktur
• Anlägger gränser (barriärer) mellan organiserade trädgårdar och mera vild. Ger dig ett organiserat ”kaos”.
• Anlägger mindre hårdgjorda ytor

Vi tipsar dig hur det ”vilda” kan ta plats
• Hur får man in mer fjärilar
• Hur får jag mer humlor och bin
• Hur anordnar jag boställe till djuren

Vi coachar dig som vill göra det själv
• att införskaffa växter
• att plantera och anlägga


Erbjudande!

Lilla paketet:
Problemanalys till handlingsplan 2500 kr
Vi erbjuder en problemanalys som resulterar i en handlingsplan där styrkan är
att vi tillsammans gör upp en plan för hur trädgården skall utvecklas.
Handlingsplanen kan t.ex. bestå av en enkel skiss av trädgården, växtinventering,
tidsplan eller ett avgränsat rabattförslag.

Pris för 2 timmar är 2500 kr inklusive moms.
Körtillägg tillkommer vid uppdrag längre än 3 mil från Staffantorps centrum.

Frågor som du kan börja fundera på

• Vad vill du med din trädgård?
• Hur upplever du den?
• Känns din trädgård obekant eller obekväm?
• Vad tolererar du?
• Är ogräs alltid ogräs?
• Vill du veta vad som finns i den?
• Vill du ha in mer humlor och bin?
• Vill du ha en trädgård med rehabiliterande och avslappnande verkan?
• Vill du kunna vara i fred i trädgården?
• Finns det andra lösningar?
• Är den fin hela året?
• Finns det höstfärger i den?
• Vill du kunna äta egna grönsaker, kryddor, frukt och bär?
• Vill du ha plattor, däck grusgångar etc.?
• Hur mycket skötsel vill du ha?
• Hur mycket vill du göra själv?tillbaka