Jag har 30 års yrkeserfarenhet som täcker in allt från odling till forskning och undervisning.
Jag har ett genuint natur- och trädgårdsintresse som grundlades redan i barndomen i Danmark.
Genom åren har det blivit en trädgårdsmästareutbildning som har blivit påbyggd med en fil.mag. i biologi. (ekologi)
Att trädgården och naturen har rehabiliterande verkan har stärks med Alnarpskurser samt intresset
för att förmedla med en Naturbrukslärareutbildning.