Hur använder man en kompass och vilken skall man köpa?

Senast uppdaterad 13 augusti 2023

Alla vet vad en kompass är, men hur använder man en kompass egentligen? Det är faktiskt en livsnödvändig sak att kunna! Om du någon gång befinner dig i en situation där du inte kan använda dig av din mobil eller internet och behöver navigera dig runt så är det viktigt att du vet hur man använder en kompass! Men oroa dig inte. I denna artikel går vi igenom så tydligt som möjligt hur man använder sig av en kompass samt ge några tips på vilka du kan köpa.

Silva Ranger Compass en klassisk kompass

Silva Ranger compass är nog den mest klassiska enkla och mest använda kompassen på marknaden. Den är lätt, tålig smidig och gör jobbet som en kompass ska.

Silva Pocket kompass

Silva-Pocket kompass

Denna kompass är riktigt populär då den är så smidig, ofta behöver man kompassens smidighet och det skall vara enkelt att använda den och ta med den så att den används. Denna har en karbinhake som gör att du alltid kan ha den hängades på din väska eller liknande så du aldrig glömmer den när du skall iväg och vandra.

Silva Ranger S

Silva-Ranger-S kompass

Silva Ranger S är den lite mer avancerade av dessa kompasser, den har fler möjliga mätinstrument och lite större med sitt skyddande lock gör det den ännu mer hållbar än de andra.

Vad är en kompass?

En kompass är ett redskap som helt enkelt används för att bestämma en navigationsriktning. Den består av en nål som använder sig av magnetism för att alltid peka mot magnetiska nordpolen. Magnetiska nordpolen är den punkt på norra halvklotet där inklinationen är 90°, så att den horisontella komposanten i jordens magnetfält är noll och en perfekt kompassnål därmed vill peka rakt nedåt. På en kompass så står även olika riktningar (väst, öst, söder, norr) så att man ska kunna veta vilket håll man är påväg mot.

Hur använder man en kompass?

Användningen av en kompass är något som alla friluftare finner som en nödvändig kunskap. Tillsammans med en kompass så kan det vara nödvändigt att ha en karta också. Detta är så att du ska kunna använda kompassen för att se vilket håll på kartan du ska åt. Om du är i svår terräng och bara har en karta och ska ta dig till en väg som ligger östut, ja då kan det bli ganska svårt att lista ut vilket håll som är öst utan en kompass.

Om du är osäker på hur man använder sig av en kompass så behöver du inte oroa dig! Vi finns här för att hjälpa dig. Här nedanför kan du läsa vår guide på hur du använder en kompass!

  1. Om du även har en karta med dig så kan du börja med att lägga en av kompassens långsidor, eller någon av hjälplinjerna, över start och målpunkterna på kartan. Kurspilen (inte kompassnålen) ska peka mot målet.
  2. Sedan så vrider du på kompasshuset tills linjerna i kompasshuset blir parallella med kartans meridianer (nord-sydlinjer). Kompasshusets N-märke (N=nord) ska peka mot kartans norr.
  3. Efter det så tar du kompassen i handen och vänder dig runt tills den röda delen av kompassnålen ligger i kompasshusets pil. Kompassnålens pil ska peka mot kompasshusets N-märke, dvs kompassnålen ska täcka kompasshusets pil. När du sedan följer kompassens kurspil så kommer du till det tänkta målet.
  4. För att hålla samma riktning under en längre tid tar du sikte på något föremål som ligger exakt i färdriktningen enligt kompassen. När du kommer fram till föremålet tar du sikte på ett nytt föremål längre bort i färdriktningen. Det är helt avgörande att du använder kompassen varje gång du väljer föremål, eftersom minst lilla avvikelse ökas på successivt vilket kan göra att du bommar målet helt.
kompass

Olika typer av kompasser

När det kommer till klassiska magnetiska kompasser så finns det olika typer av dessa kompasser. Här har vi samlat några olika typer som du kan läsa om!

Nålkompass & roskompass

Huvudtyperna när det kommer till kompassens riktningsvisare är nålkompass och roskompass. En nålkompass har en relativt smal nål. Denna nål pekar i riktning nord-syd och graderingarna och riktningsangivelserna sitter på kompasshusets kant. Roskompassen har istället en cirkelrund skiva, ofta kallad kompassros, som ställer in sig i nord-syd-riktning. På denna typ sitter graderingarna och riktningsangivelser på den runda skivan. Moderna flyg- och marinkompasser är också en typ av roskompasser. På dessa har skivan dock gjorts tjockare (ibland till ett helt klot) och man avläser riktningen på skivans kant istället.

Orienteringskompass

Orienteringskompass känner nog många igen från gympalektionerna i skolan när man hade orientering! Orienteringskompass är en vanlig kompassen för orienterare och friluftare. Orienteringskompassen består ofta av en klar plastskiva med en kurspil och ett vridbart kompasshus med en rörlig nål som visar nord-syd-riktning.

Pejlkompass

Pejlkompass kan komma i olika varianter. Den kan till exempel vara en orienteringskompass med en spegel som gör det möjligt att se både det pejlade föremålet och kompassnålen samtidigt. Det kan även vara en specialkompass med ett sikthål eller siktskåra och en graderad skala som syns samtidigt med det pejlade föremålet.

Styrkompass

Styrkompass är kompass för fartyg, båtar, flygplan eller bilar. Styrkompass har en graderad kompasskiva. Dessa kompasser är ofta kardanupphängda för att följa med i lutningar och vätskedämpade för att lätt kunna läsas av även i sjögång.

Vanliga fel

Det kan hända att det sker ett fel vid användningen av en kompass. Alla typer av kompasser har sina interna och externa fel som måste justeras, kompenseras eller tas hänsyn till vid navigering och vinkelmätningar.

“Kompassfel” är de sammanlagda fel som uppstår genom bristande precision vid monteringen av magneter, gradindelningar och friktion i upphängningen av nålen i en kompass. På välgjorda kompasser är dessa försumbara för normal användning, men enkla kompasser kan ha stora inbyggda fel. Hit räknas också olika monteringsfel. Om en fast kompass är monterad med styrstrecket en grad fel kommer alla mätningar att uppvisa detta fel. Detta fel benämns också för fast fel (systematiskt fel) eller A-fel i devieringssammanhang. Även de övriga monteringsfelen är systematiska fel, medan friktionen bidrar med ett slumpfel.

Ett annat fel som kan uppstå med en kompass är missvisning. Missvisning beror på att jordens magnetfält inte motsvarar de geografiska koordinatsystemet. Bland annat ligger den geografiska och den magnetiska nordpolen inte på samma ställe. Kompassen pekar alltså inte mot geografisk nord på de flesta platser på jorden. Magnetiska nordpolen (egentligen sydpolen men eftersom kompassnålens nordände ställer in sig mot jordmagnetiska sydpolen använder vi av praktiska skäl “fel” beteckning) ligger för närvarande i arktiska Kanada och flyttar sig mycket sakta västerut. Sverige ligger så till i förhållande till magnetiska polen att missvisningen är mycket liten, från någon grad plus vid västkusten till ett tiotal grader plus i Haparanda (positiv österut). På andra platser är missvisningen betydligt större, och de norra delarna av Grönland har till exempel 40 graders missvisning. Den lokala missvisningen och dess årliga ändring finns utsatt i en kompassros på varje sjökort.

Vi har lärt oss en hel del om kompasser, dess historia och använding här.

Vad är en kompass och vad används den till?

En kompass är en navigationsinstrument som används för att bestämma riktning. Den är vanligtvis utrustad med en magnetisk nål som pekar mot jordens magnetiska nordpol och kan hjälpa dig att orientera dig och navigera i terräng.

Hur fungerar en kompass?

En kompass fungerar genom att utnyttja jordens magnetiska fält. Den magnetiska nålen i kompassen är rörlig och har en nord- och sydpol. Nålen rör sig fritt och ställer sig i linje med jordens magnetiska fält, vilket gör att den ena änden av nålen alltid pekar mot den magnetiska nordpolen.

Hur använder jag en kompass för att bestämma riktning?

För att använda en kompass för att bestämma riktning, följ dessa steg:
Håll kompassen horisontellt i handen och se till att den är jämn och stadig.
Se på den magnetiska nålen i kompassen.
Nålen kommer att peka antingen åt norr eller åt söder.
Vrid på dig själv tills den magnetiska nålen ligger parallellt med nordmarkeringen på kompassens visningsskala. Nu pekar du i norrriktningen.
Nu kan du bestämma andra riktningar genom att använda de andra markeringarna på kompassens visningsskala.

Vad är skillnaden mellan magnetisk nordpol och geografisk nordpol?

Den magnetiska nordpolen är den punkt där den magnetiska nålen i en kompass pekar. Den magnetiska nordpolen och den geografiska nordpolen är inte samma sak. Den geografiska nordpolen är den punkt på jordens yta där jordens rotationsaxel skär ytan och anses vara den “riktiga” norrriktningen på jorden.

Kan en kompass användas överallt på jorden?

Ja, en kompass kan användas överallt på jorden eftersom den använder sig av jordens magnetiska fält. Dock kan den magnetiska kompassnålen påverkas av magnetiska störningar i närheten, till exempel av metallföremål eller elektronisk utrustning, vilket kan ge felaktiga avläsningar. Det är viktigt att undvika sådana störningar när du använder en kompass.

Finns det olika typer av kompasser?

Ja, det finns olika typer av kompasser för olika ändamål. De vanligaste är orienteringskompasser för friluftsnavigering, marina kompasser för sjöfart och militära kompasser för militära ändamål. Det finns också elektroniska kompasser som använder sig av magnetiska sensorer och kan ge exakta avläsningar av riktningar.

Vilka andra användningsområden har kompasser?

Utöver navigering används kompasser inom en rad olika områden, inklusive kartläggning, geologi, geodesi, och jordmagnetism. Kompasser används också inom sporter som orientering och vandring, där de hjälper till att hitta rätt väg och undvika att gå vilse. Dessutom används kompasser i fordon och flygplan för att ge riktning och navigationsinformation.

Kan en kompass användas i alla väderförhållanden?

Ja, en kompass kan användas i de flesta väderförhållanden. Magnetiska kompasser är inte känsliga för regn, snö eller kyla. Men det är viktigt att skydda kompassen från kraftiga magnetiska fält och elektromagnetiska störningar som kan påverka dess noggrannhet. Det är också viktigt att kompassen inte blir blöt eller utsätts för kraftiga vibrationer, eftersom detta kan påverka den magnetiska nålens rörlighet.

Hur kan jag kalibrera en kompass?

För att kalibrera en kompass, följ dessa steg:
Placera kompassen på en plan yta och se till att den är i horisontellt läge.
Håll bort eventuella magnetiska föremål eller elektroniska enheter i närheten som kan påverka kompassen.
Rotera kompassen i en cirkel två eller tre gånger. Detta hjälper till att utjämna eventuella magnetiska störningar i omgivningen.
Se till att den magnetiska nålen är i linje med nordmarkeringen på kompassen.
Nu är din kompass kalibrerad och redo att användas.

Finns det några försiktighetsåtgärder jag bör ta när jag använder en kompass?

Ja, här är några försiktighetsåtgärder att tänka på när du använder en kompass:
Håll kompassen borta från starka magnetfält och elektroniska enheter som kan påverka dess funktion.
Undvik att utsätta kompassen för kraftiga stötar eller vibrationer, eftersom detta kan påverka den magnetiska nålens rörlighet.
Förvara kompassen på en säker plats när den inte används för att undvika skador.
Lär dig att tolka kompassens visningsskala och markeringar korrekt för att undvika felaktiga avläsningar.
Öva att använda kompassen i olika terränger och situationer för att bli mer bekant med dess funktion och tillförlitlighet.